Hornictví v Krušnohoří

800 let společného dědictví

Hornická města v Krušných horách

Pro lepší orientaci v regionu: (Slepá) mapa hornických měst v Krušnohoří. Mapu zpracoval Marcel Mahdal, 2016.

Výukový materiál

Tento výukový modul se zabývá hornictvím v Sasku a v Čechách a jeho více než 800 let trvající tradici. Modul obsahuje informace o osídlování krajiny, počátcích hornictví, technologiích těžby a tavení rud v 15. století, slavné stříbrné minci Tolaru (Joachimsthaler), zahájení těžby uranu, jeho rizicích a nebezpečích. Dále se věnuje současné snaze, jak naložit a vyrovnat se s postindustriální krajinou, jak citlivě navázat na odkaz hornictví a řemeslných tradic Krušnohoří a jak vybrané technické památky dostat na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Úvodní text poskytuje učitelům veškeré informace, které potřebují znát k práci s historickými prameny. Analýza obrazových, hmotných a textových pramenů je vhodná pro studenty ve věku 14- až 19 let. Jsou zde přiloženy stručné úkoly pro práci s pramennými materiály (Obrazové prameny Annabergerkého oltáře z 16. st. je možno použít i pro výuku mladších studentů, pokud to uznáte za nutné.) Odborná literatura a linky odkazují k prohloubení znalostí o tématu.

Autor

Mgr. Marcel Mahdal, učitel dějepisu na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě, člen spolku PANT a člen redakce poartálu www.modernidejiny.cz .