Literatura a odkazy

Literatura

Odkazy

Informace o naučné stezce Jáchymovské peklo i o jednotlivých zastávkách stezky včetně souřadnic GPS:  www.jachymovskepeklo.cz

Stránky spolku Političtí vězni: www.politictivezni.cz

Stránky Hornického muzea Jáchymov, štola č. 1:  www.omks.cz/cz/vypis.php?typ=jachymov

Stránky spolku Dcery 50. let:  www.dcery.cz

Oficiální stránky města Jáchymov: www.mestojachymov.cz