Prameny a úkoly

k tématu Hornictví v Krušnohoří – společné dědictví

 1. Přehled o vývoji hornictví v Krušnohoří od 12. až do 20. století
  pramen: časová osa
 2. Umění, hornictví a víra roku 1520, obrázky k hornictví ve středověku a v novověku
  prameny: oltářní obraz hornického oltáře v Annabergu i různé výřezy z ní k Hornickým řemeslům kolem roku 1500:
  Doly / Točí klikou / Mezi těžbou a čištěním / K čistější a ryzejší stříbrné rudě / Tavení rudy ve dvou krocích / Ražba pro panovníka
 3. Jáchymovský tolar: Mince, která dála své jméno tuctům měnám,
  prameny: fotografie tolarů
 4. Typicky krušnohorská: řemeslná tradice na obou stranách hranice
  pramen: pohlednice, kolem roku 1915
 5. Novinka – uranové přísady do barev
  prameny: fotografie uranového skla a továrny na uranové barvy
 6. Kde vzít vzorek uranu? Manželé Curieovi potřebují Jáchymovký uran 
  pramen: dopis vídeňskému ministertvu orby, 1898
 7. Radon pro zdraví: Radonové lázně pro společenskou smetánku
  prameny: fotografie osobností v Jáchymově a pohlednice
 8. Hornická nemoc – zdravotní riziky z práce v uranu
  pramen: odborní rozbor
 9. Krušnohoří na cestě do světového dědictví
  pramen: propagační video