Prameny a úkoly

k vybraným zastavením naučné stezky Jáchymovké peklo

 1. Náměstí v Jáchymově, Křížová cesta k svobodě – památník politickým vězňům
  prameny: soudobé fotografie památníků
 2. „Mauthausenské schody“ – schodiště utrpení
  prameny: kresba bývalého vězně, fotografie schodiště před a po rekonstrukci v roce 2015
 3. Tábor Eduard, „Ruský autobus”– ponižující cesta do práce
  pramen: vzpomínka pamětníka
 4. Důl Eliáš, památník Eliáš – politicky pronásledovaní skauti
  prameny: informační text z nástěnky u památníku, logo, fotografie
 5. Důl a tábor Rovnost: „Rekreace v místech někdejšího utrpení vězňů?“
  prameny: 3D animace tábora, fotografie areálu z roku 2014, logo naučné stezky