O těchto stránkách

Vznik

Tyto internetové stránky vznikly jako výsledek XIII. česko-německé konference o školním dějepisu, která se uskutečnila v listopadu roku 2014 v Breitenbrunnu v Krušných horách. Česko-německá komise pro školní učebnice se zde rozhodla, že namísto sborníku podpoří vznik binacionálních výukových materiálů k různým aspektům tématu „Uran v česko-německém příhraničí“, které budou zpřístupněny pedagogické veřejnosti na internetových stránkách provozovaných Institutem Georga Eckerta, Leibnitzovým institutem pro mezinárodní výzkum učebnic v Braunschweigu. Autory a redaktory výukových materiálů jsou členové a především externí spolupracovníci komise pro školní učebnice, jimž patří zvláštní poděkování: