Úvod a časová osa: Hornictví v Krušnohoří – společné dědictví

Úvod

Hornictví bylo po staletí nejdůležitějším zdrojem obživy v Krušnohoří na obou stranách česko-saské hranice. Více než 800 let těžby přitom trvale ovlivnilo území a jeho obyvatele, ale i celkovou kulturu regionu a dalo vzniknout významné hornické kulturní krajině. V krátkém časovém sledu vznikla vesnická sídla, hrady, kláštery, města, sklářské hutě a také hornická města. Kolonisté většinou přicházeli z Horní Franky v dnešním Bavorsku a z Harze v dnešním Dolním Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku. První nálezy stříbra vedly k založení horního města ve Freibergu v roce 1168. Od té doby proudily do nového hornického regionu tisíce horníků, obchodníků a řemeslníků. Důležitými centry hornictví se později staly Schneeberg, Annaberg, Marienberg a Boží Dar (německy: Gottesgab). Kromě stříbra a cínu se těžily, tavily a dále zpracovávaly také další rudy jako arzen, olovo, železo, kobalt, nikl a zinek, ale i nerudné suroviny jako vápenec, kaolin, jíl a černé uhlí. V roce 1518 začala hrabata z rodu Šliků (německy: Schlik) razit v Jáchymově (německy: Sankt Joachimsthal) mezinárodně proslulou stříbrnou minci Tolar, jehož původ Tolar/T(h)aler pochází z místního německého názvu St. Joachimstahl a dal jméno i americkému dolaru. Kaolin z dolu St. Andreas Fundgrube v Aue byl zpracováván v Míšeňské  porcelánové manufaktuře, která vznikla v roce 1710.

V průběhu 19. století však došlo v důsledku vytěžení hlavních žil stříbra k postupnému úpadku hornictví. Horami se šířila chudoba. Horníci, kteří přišli o práci, si museli hledat nová povolání a tak vznikla nová tradice řemesel typických pro Krušné hory. Jednalo se o výrobu ze dřeva, jako hudební nástroje, hračky, figurky, vánoční svícny. K dokonalosti se vypracovala tkalcovství, místní krajkářská technika paličkování, či výroba plstěných bačkor a rukavic. V průběhu 19. století se region začal industrializovat. Rostla průmyslová centra a ve velkém se začalo s těžbou hnědého uhlí. V Jáchymově se poprvé na světě začaly těžit uranové rudy. Zpracovávali se pro výrobu barviv používaných ve sklářství. V roce 1906 zde vznikly první radonové lázně na světě.

Časová osa

časová osa2Časová osa: Marcel Mahdal, Ostrava, 2016.

Úkoly k časové ose