Krušnohoří na cestě do světového dědictví

Pramen

https://youtu.be/3Qufw7NaXco

M9: Imageový film. adhoc Film- & Fernsehproduktion GmbH, Drážďany: Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří na cestě do světového dědictví, stopáž: 4:18, uveřejněný 04.05.2015, zdroj: https://youtu.be/3Qufw7NaXco (07.03.2016). Video je zveřejněno se svolením majitele uživatelských práv: Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V., Annaberg-Buchholz.  Internetová stránka:  www.montanregion-erzgebirge.de

Analýza

Hornictví bylo po staletí nejdůležitějším motorem rozvoje Krušnohoří na obou stranách česko-německé hranice. Více než 800 let těžby přitom trvale ovlivnilo území a jeho obyvatele, ale i celkovou kulturu regionu a dalo vzniknout významné hornické kulturní krajině, jež obstojí i v mezinárodním srovnání. Ještě dnes je v regionu v mnoha oblastech každodenního života vliv těžební činnosti patrný. O výrazném vlivu hornictví v regionu svědčí nejen velký počet dochovaných významných památek, ale také aktivní péče o umělecká řemesla, zvyklosti a tradice, jež vycházejí právě z hornictví. Úsilí o zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 2016 je jedinečnou šancí, jak zachovat oblast Krušnohoří jako živoucí, stále se rozvíjející kulturní krajinu mimořádné univerzální hodnoty pro dědictví lidstva, jak obrátit na tento region celosvětovou pozornost a dát mu nové impulzy pro jeho další rozvoj.

Úkoly

  1. Uveď nejdůležitější příklady hornické kulturní krajiny Krušnohoří, které film ukáže.
  2. Urči, za jakým účelem bylo video natočeno. Všimni si přítom, kdo je autorem a popř. i objednatelem videa.
  3. Najdi argumenty, proč má cenu chránit (techniké a krajinné) památky?
  4. Vysvětli, jaké výhody může ochrana památek a jejich zapsání na seznam světového dědictví přinést regionu?