Otázky po fysické návštěvě do Jáchymova

  1. Jak se v Jáchymově vzpomíná na minulost, negativní nebo pozitivní? Proč?
  2. Jak na tebe působí Jáchymov dnes? Vyrovnalo se město se svou minulostí? Co se podařilo a na čem je třeba ještě pracovat?
  3. Chtěli byste v Jáchymově žít nebo se jinak zapojit do rozvoje tohoto hornického města? Je něčím atraktivní?
  4. Mluvili jste s někým z místních obyvatel? Čím vás zaujali?
  5. Jaké německé stopy jste našli v Jáchymově ? Do jaké míry měl a má soudsedství s Německem vliv na město?
  6. Je to oprávěné mluvit o městě Jáchymov celkově jako místo paměti?
  7. Znáte srovnatelnou oblast, podobné místo paměti, jako je Jáchymov?
  8. Popište rozdíly mezi nacistickým koncentračním táborem a komunistickým trestaneckým táborem v bývalém Československu.