Mince, která dála své jméno tuctům měnám

Jáchymovský tolar/T(h)aler

Prameny

cropped-Joachimsthaler-Muenzpraegung.jpgM3-a: Zadní strana Jáchymovského tolara z roku 1520. Zdroj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1chymovsk%C3%BD_tolar#/media/File:Joachimsthaler_1525.jpg (03.09.2015).

obr. 3 Vorderseite JoachimstalerM3-b a M3-c: Zadní- a přední strana Jáchymovského tolara bez letopočtu. Zdroj: Fond fotek k realizaci Muzea Jáchymov. Foto: Ing. Wieser. Publikováno s laskavým souhlasem Muzea Jáchymov a Muzea Karlovy Vary.

Analýza

Jáchymovský tolar (Joachimsthaler Gulden, zkráceně Thaler) je stříbrná mince. Díky své kvalitě a velikosti byl po roce 1500 velmi rozšířenou a ceněnou měnou. Do té doby byly v různých zemích, zejména v Tyrolsku, kde se těžilo velké množství stříbra, raženy stříbrné mince zvané Guldengroschen, nebo zlaté guldeny (gulden – původně zlatá mince, groše z německého slova groß – neboli velká mince). Tolary se platilo se zejména v obchodních transakcích vyšší hodnoty. Ražba jáchymovského tolaru byla zahájena díky specialistům ze Saska z podnětu rodu Šliků, kteří kontrolovali těžbu stříbra v Jáchymově. Ražbu Šlikům povolil český zemský sněm svým rozhodnutím z 9. ledna 1520 aniž by jej schválil Ludvík Jagellonský.

Lze odhadnout, že celkem bylo vyraženo asi 1,3 miliónu jáchymovských tolarů. Ražba byla převzata na jaře roku 1528 z příkazu císaře Ferdinanda I. Název tolar byl používán pro všechny kvalitní stříbrné mince v Čechách, Rakousku a Německu až do 19. století (ražené až do r. 1857) a jméno tolar se tak rozšířilo nejen po celé Evropě, kde měnilo své jména: tolar (česky), Joachimici (latinsky), Daler (ve Skandinávii), Talar (polsky), Tallero (italsky), Talirion (řecky), Jacondale (francouzsky), Jefimok (rusky) a Dollar (anglicky). Jáchymoský tolar inspiroval k ražbě amerického dolaru, nejvýznamnější světové měny.

Tyto mince vážily 29,23g při obsahu 27,41g čistého stříbra měly průměr 3,7 cm. Nápis svatý Jáchym (podle patrona města) byl u několika ražeb (hlavně zpočátku) nahrazen iniciálami SI a letopočtem ražby. Na zadní straně Tolaru vidíme Českého královského lva a nápis LUDOVICUS-PRIM-D-GRACIA-REX-BOE = Ludvík první z Boží milosti král Český. Jméno panovníka se samozřejmě měnilo.

Úkoly

  1. Rozlušti co nejvíc slov ze předmětu na fotografii (M3-a, M3-b).
  2. Urči, v jakém jazyce je text na předmětu na fotografii (M3-a až M3-c).
  3. Vypátrej na internetu osobu, o níž se zmíní text na zadní strany mince (M3-a, M3-b).
  4. Zjisti, které erbové zvíře je vyraženo na minci (M3-a, M3-b) a odhadni, ve které země byla ražena mince.
  5. Přečti si informační text k této minci a nastiň ve třech krátkých bodech, proč byla mince ve svém čase výzmaná a proč je tomu tak ještě dnes.