Tavení rudy ve dvou krocích

Hornická řemesla kolem roku 1500 Pramen M2-f: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza viz Hornická řemesla kolem roku 1500 Úkoly Popiš pece […]

K čistější a ryzejší stříbrné rudě

Hornická řemesla kolem roku 1500 Prameny M2-d a M2-e: Výřezy z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detaily zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza viz Hornická řemesla kolem roku 1500 Úkoly […]

Hornická řemesla kolem roku 1500

Výřezy obrázků hornického oltáre kostela sv. Anny v Annbergu Analýza II – Co se děje na jednotlivých výřezích? K nalézání rudných ložisek často docházelo náhodou. Při orbě, pod vyvráceným stromem nebo v průrvě skály po úderu blesku. Horníci se pak pustili do kutání štol a šachet, aby se dostali k ložiskám rud. K práci užívali […]

Točí klikou

Hornická řemesla kolem roku 1500 Pramen M2-b: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza viz Hornická řemesla kolem roku 1500 Úkoly V úvodním […]

Doly

Hornická řemesla kolem roku 1500 Pramen M2-a: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza viz Hornická řemesla kolem roku 1500 Úkoly k M2-a […]

Mezi těžbou a čištěním

Hornická řemesla kolem roku 1500 Pramen M2-c: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza viz Hornická řemesla kolem roku 1500 Úkoly Popiš nástroj, […]

Radon pro zdraví: Radonové lázně pro společenskou smetánku

Prameny M7-a (nahoře): Polsko-francouzská vědkyně Marie Skłodowská Curie na návštěvě v Jáchymově (St. Joachimsthal) v roce 1925. Foto: Výřez fotografie z průvodce po Jáchymově z roku 1925, neznámý fotograf. M7-b (dole): Tomáš Garrigue Masaryk (v klobouku, vpravo vedle sochy) při jedné ze svých cest do Jáchymova, tady v hovoru s neznámou společností na verandě lázeňského […]

Typicky krušnohorská: řemeslná tradice na obou stranách hranice

Pramen Pohlednice „Klöppelmädln [Paličkující dívky]“ ze seriálu „Leben und Treiben im oberen Erzgebirge [Život a dění v horních Krušných horách]“, Kunstverlag [Umělecké nakladatelsví] Wilhelm Vogel, Schwarzenberg/Krušnohoří, kolem r. 1915. Zdroj: www.liedpostkarte.de/agl_Klippl-Lied.html (07.03.2016). Analýza  Útlum těžby v Krušných horách způsobil, že mnoho horníků nasměroval do oblasti zpracování dřeva. Na saské a české straně Krušných se rozvinula výroba […]

Mince, která dála své jméno tuctům měnám

Jáchymovský tolar/T(h)aler Prameny M3-a: Zadní strana Jáchymovského tolara z roku 1520. Zdroj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1chymovsk%C3%BD_tolar#/media/File:Joachimsthaler_1525.jpg (03.09.2015). M3-b a M3-c: Zadní- a přední strana Jáchymovského tolara bez letopočtu. Zdroj: Fond fotek k realizaci Muzea Jáchymov. Foto: Ing. Wieser. Publikováno s laskavým souhlasem Muzea Jáchymov a Muzea Karlovy […]

Ražba pro panovníka

Pramen M2-g: Raziči mincí při práci. Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza Ražené kovové mice existovaly již 500 před naším letopočtem […]