Ražba pro panovníka

Pramen

Bergaltar_Münzpräger

M2-g: Raziči mincí při práci. Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016.

Analýza

Ražené kovové mice existovaly již 500 před naším letopočtem na uzemí dnešního Turecka, Řecka a Číny, kolem roku 300 před naším letopočtem také v Římské říši. Ražení mincí si vyžádal růst obchodu a potřeba většího objemu jednoduchých platitel obíhajících ve větším rozsahu. Výroba mincí musela probíhat efektivním a rychlým způsobem. Ruční ražení mincí naplňovala tyto požadavky dostatečně. Ve středověké a raně novověké Evropě byly zlaté a stříbrné mince nejdůležitějšími platidly. Kolem roku 1500 našeho letopočtu se vyvinuly první evropské bankovky (mimo to existovaly i v Číně), které seu nás začaly prosazovat až od 19. století. Stroje na výrobu mincí se zaváděly od 16. století. Pozdějí stroje byly poháněné párou, elektřinou či hydraulicky, nicméně princip ražby se až do dnešních dnů v podstatě nezměnil.

Panovník si vyhradil na ražbu mincí monopol, objevily se zákony proti padělatelům – těm hrozily nejvyšší tresty. Mincovna obstarávala také další nezbytný prvek potřebný pro zhotovení mincí – kov, z něhož byly mince vyráběny. Požadovaný kov byl v mincovně metalurgicky zpracován a následně upraven do mincovního kovu, do podoby tzv. střížků, což byly kotoučky kovu připravené k ražbě. K realizaci ražby bylo nejprve nutné vytvořit svrchní nebo i spodní raznici. Na nich byl vyryt negativní obraz reliéfu, který měl být otištěn na hotové minci. Samotné ražení mincí pak probíhá následovně: Pregéř neboli razič vloží mezi raznice kovový polotovar zvaný střížek a zkušeným úderem kladiva na něj vyrazí otisky raznice. Tím na rubu a líci mince vznikne požadovaný reliéf. Motivy na rubu i líci jsou spojeny s konkrétními panovníky nebo křesťanskými motivy.

Úkoly

  1. Popiš oblečení obou mužů a srovnej je s horníky na ostatních obrazcích oltáře.
  2. Porovnej prostor, ve kterém muži pracují s pracovním prostředím horníků.
  3. Popiš, s jakými nástroji pracují muži na obrázkua odhadni, jaký byl postup jejich práce a co bylo výsledným produktem jejich práce.
  4. Odhadni na základě tvých odpovědí na otázky 1 až 3, jak byli odměněni a jak byli respektováni pracovníci na obrázku. Zvaž, jestli v jejím případě mohly být uprávněné zvláštní úcta a zvláštní plat.
  5. Vypátrej, jakým způsobem a ze kterých kovů se dnes vyrábí mince. Vyjmenuj rozdíly od ražení mincí kolem roku 1520.