Tavení rudy ve dvou krocích

Hornická řemesla kolem roku 1500 Pramen M2-f: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza viz Hornická řemesla kolem roku 1500 Úkoly Popiš pece […]

K čistější a ryzejší stříbrné rudě

Hornická řemesla kolem roku 1500 Prameny M2-d a M2-e: Výřezy z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detaily zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza viz Hornická řemesla kolem roku 1500 Úkoly […]

Hornická řemesla kolem roku 1500

Výřezy obrázků hornického oltáre kostela sv. Anny v Annbergu Analýza II – Co se děje na jednotlivých výřezích? K nalézání rudných ložisek často docházelo náhodou. Při orbě, pod vyvráceným stromem nebo v průrvě skály po úderu blesku. Horníci se pak pustili do kutání štol a šachet, aby se dostali k ložiskám rud. K práci užívali […]

Točí klikou

Hornická řemesla kolem roku 1500 Pramen M2-b: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza viz Hornická řemesla kolem roku 1500 Úkoly V úvodním […]

Doly

Hornická řemesla kolem roku 1500 Pramen M2-a: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza viz Hornická řemesla kolem roku 1500 Úkoly k M2-a […]

Mezi těžbou a čištěním

Hornická řemesla kolem roku 1500 Pramen M2-c: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza viz Hornická řemesla kolem roku 1500 Úkoly Popiš nástroj, […]

Ražba pro panovníka

Pramen M2-g: Raziči mincí při práci. Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016. Analýza Ražené kovové mice existovaly již 500 před naším letopočtem […]

Umění, hornictví a víra roku 1520

Obrázky hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu Pramen M2: Celkový pohled zadní strany hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse, kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Analýza I – Vznik hornického oltáře Hornický oltář v evangelickém kostele Svaté Anny […]