Doly

Hornická řemesla kolem roku 1500

Pramen

M1a Bergbaulandschaft M2-a: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016.

Analýza

viz Hornická řemesla kolem roku 1500

Úkoly k M2-a

  1. Urči, jaký je vzájemný vztah obrázku M2-a a obrázku M2.
  2. Popiš, jakou činnost vykonává postava zobrazená v popředí.
  3. Vypátrej, k čemu sloužily stavby na obrázku M2-a.
  4. Jedna ze zobrazených staveb sloužila k nahánění čerstvého vzduchu do šachet vpodzemí. Tipněte si, která ze staveb to je a proč bylo potřeba mít v podzemí čerstvý vzduch.