K čistější a ryzejší stříbrné rudě

Hornická řemesla kolem roku 1500

Prameny

M1d Erzwäscher

M1e Erzwäscherin M2-d a M2-e: Výřezy z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detaily zpracoval: Marcel Mahdal, 2016.

Analýza

viz Hornická řemesla kolem roku 1500

Úkoly

  1. Popiš, jaké přístroje na obrázcích vidíš.
  2. Zjisti, jak pravděpodobně probíhaly práce a co bylo jejím cílem.
  3. Popiš osobu na obrázku M2-e a vysvětli, co může dané zobrazení dokazovat.
  4. Objasni, v čem se lišilo postavení žen ve středověku a raném novověku ve srovnání s dneškem.