Mezi těžbou a čištěním

Hornická řemesla kolem roku 1500

Pramen

M1c Erzzerkleinerer

M2-c: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016.

Analýza

viz Hornická řemesla kolem roku 1500

Úkoly

  1. Popiš nástroj, se kterým pracoval dělník na obrázku.
  2. Vysvětli účel a praděpodobný průběh činností daného dělníka.
  3. Prohlédni si obrázky M2 až M2-c a zjisti, jak si horníci chránili hlavu?
  4. Sepiš seznam potenciálních nebezpečí, která horníkům při práci v podzemí a na povrchu hrozila.