Umění, hornictví a víra roku 1520

Obrázky hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu

Pramen

Kompletter Altar AnnabergM2: Celkový pohled zadní strany hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse, kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015).

Analýza I – Vznik hornického oltáře

Hornický oltář v evangelickém kostele Svaté Anny namaloval v letech 1520–1522 malíř Hans Hesse ve stylu pozdní gotiky a rané renesance. Je zde detailně vyobrazeno mnoho činností spjatých s hornictvím, které dokumentují, jak vypadala těžba ve středověku a v novověku. O životě malíře Hanse Hesse toho nevíme mnoho, snad jen to, že získal vzdělání v Norimberku a pobýval v Sasku v oblasti Krušných hor. Stal se měšťanem města Annaberg, pro jejichž kostel namaloval obrazy na zadní straně zmíněného bočního oltáře s výjevy ze života horníků. Později tvořil také v Čechách (Želina, Vintířov, Teplice). Jádro jeho tvorby spočívalo v sakrálním umění.

Hornická práce byla nebezpečná a vyčerpávající a nebylo nijak výjimečné, že se hornické ženy stávali až sedminásobnými vdovami. Horníky ohrožovaly průvaly vody, nedostatek vzduchu nebo zasypání a neustálý pocit nebezpečí a blízkost smrti vedl u horníků k zvláštní zbožnosti. I proto se dbalo na stavbu kostelů a jejich vybavení.

Analýza II – Hornická řemesla na výřezích hornického oltáře

Úkoly

Tip: Doporučujeme zpracovat úkoly k celkovému pohledu zadní strany hornického oltáře až po zpracováním úkolů k jednotlivým výřezům obrazů.

  1. Vypátrej, proč byl obraz namalován, za jakým účelem vznikl.
  2. Uhodni, kdo si zřejmě vyobrazení objednal.
  3. Najdi důvody, proč historici rádi pracují s takovým obrazovým pramenem.
  4. Srovnej namalovaný obraz krajiny na oltáři s aktuálními záběry krajiny Krušných hor (např. v tomtu propagačnímu videu https://youtu.be/3Qufw7NaXco). Popiš, jaké dopady mělo hornictví na dnešní krajinu.