Točí klikou

Hornická řemesla kolem roku 1500

Pramen

M1b Kurbelnde Männer M2-b: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016.

Analýza

viz Hornická řemesla kolem roku 1500

Úkoly

  1. V úvodním textu k M2 Umění a hornictví kolem roku 1500 najdi termín, kterým se označovali pracovníci obsluhující rumpál.
  2. Odhadněte, co bylo nebo kdo byl z podzemí dopravován na povrch.
  3. Urči, co mají horníci omotáno kolem pasu a k čemu sloužilo.