Tavení rudy ve dvou krocích

Hornická řemesla kolem roku 1500

Pramen

M1f Schmelzer M2-f: Výřez z malby na zadní straně hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Detail zpracoval: Marcel Mahdal, 2016.

Analýza

viz Hornická řemesla kolem roku 1500

Úkoly

  1. Popiš pece a nářadí, které na obrázku vidíš.
  2. Objasni, jakým způsobem umělec zobrazil žár a oheň.
  3. Prohlédni si látky, které vytékají z obou pecí a popiš v čem se liší. Odhadni, o které látky jde.
  4. Srovnej oblečení obou tavičů s oblečením ostatních horníků na obrázku M2 a pojmenuj rozdíly.