Typicky krušnohorská: řemeslná tradice na obou stranách hranice

Pramen

LiedpostkartePohlednice „Klöppelmädln [Paličkující dívky]“ ze seriálu „Leben und Treiben im oberen Erzgebirge [Život a dění v horních Krušných horách]“, Kunstverlag [Umělecké nakladatelsví] Wilhelm Vogel, Schwarzenberg/Krušnohoří, kolem r. 1915. Zdroj: www.liedpostkarte.de/agl_Klippl-Lied.html (07.03.2016).

Analýza

 Útlum těžby v Krušných horách způsobil, že mnoho horníků nasměroval do oblasti zpracování dřeva. Na saské a české straně Krušných se rozvinula výroba hraček a vánočních ozdob. Jednalo se zejména o výrobu různých dřevěných figurek, panáčků, vánočních svícnů ve tvaru pyramid a betlémů. Rozšířenou se stala i výroba vánočních františků. K dokonalosti se vypracovala místní krajkářská technika paličkování, prýmkařství či výroba plstěných bačkor. V polovině 19. století byla v Abertamech (německy: Abertham) založena světově proslulá továrna na rukavičky z kozinky, která dokonce přežila nucený odsun Sudetských Němců, kteří se její výrobě věnovali. Produkce kozinkových rukaviček se podařilo udržet až do konce 20. století. Dnes jejich slávu připomíná expozice rukavičkářství. V současné době má krajina Krušných hor obrovský potenciál v oblasti sportu, turistiky a k návštěvě nabízí velké množství lokalit spjatých s památkami po hornické činnosti, tak s odkazem na tradiční místní řemesla.

Úkoly

  1. Popiš vyobrazené osoby, jejich okolí a pokud je to rozpoznatelné, tak i jejich činnost.
  2. Pročti si text o pohlednici a odhadni, jaký byl výsledný produkt činnosti dívek a jak se dal zpeněžit.
  3. Prohlédni si obrázek, pročti informace o pramenu a pokus se vysvětlit, jakým způsobem vznikl obrázek a jak se dal použít. Následující poznámky ti mohou pomoci: vyobrazená situace / technika / materiál / distribuce / uschování / uživatelé.
  4. Zvaž a zdůvodni, zdali se v Krušnohoří pořád provozuje vyobrazená technika ruční práce a jestliže ano, tak v jakém rozsahu.