Radon pro zdraví: Radonové lázně pro společenskou smetánku

Prameny

Doppelfoto Curie MasarykM7-a (nahoře): Polsko-francouzská vědkyně Marie Skłodowská Curie na návštěvě v Jáchymově (St. Joachimsthal) v roce 1925. Foto: Výřez fotografie z průvodce po Jáchymově z roku 1925, neznámý fotograf. M7-b (dole): Tomáš Garrigue Masaryk (v klobouku, vpravo vedle sochy) při jedné ze svých cest do Jáchymova, tady v hovoru s neznámou společností na verandě lázeňského hotelu Radium Palace. Foto: 20. léta 20. století, neznámý fotograf, ze sborníku k výročí Jáchymova. Zdroj obou fotografií: Jáchymov v zrcadle času: stručné dějiny prvních radonových lázní světa = St. Joachimsthal im Spiegel der Zeit: Kurze Geschichte des ersten Radon-Bades der Welt. Karlovy Vary: Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary, 2007, s. 26 a s. 65. Publikováno s laskavým souhlasem Muzea Jáchymov a Muzea Karlovy Vary.

PostkarteM7-c: Pohlednice „Staatliches Radiumthermalbad St. Joachimsthal [Státní radiové termální lázně Jáchymov]“ ze seriálu „Lernt Deutschland kennen! [Poznavejte Německo!]“ s vyobrazením Radium Palace. Vytištěna (1938-)1939, zaslána 1939. Foto: Theresa Langer, 2015. Zdroj: Osobní sbírka.

Analýza

Živočichové včetně lidí se po miliony let vyvíjeli v prostředí, které produkovalo ionizující záření. Organismy si tedy měly čas vybudovat přirozené fyziologické reakce, které chrání buňky před radioaktivním poškozením. Jde převážně o procesy regenerační. Balneologie tohoto fenoménu využívá při léčbě zejména chorob pohybového aparátu. Při radonové koupeli je tělesný povrch vystaven energetické sprše radonových alfa-částic, a spouští se tak řetězec fyziologických reakcí. Průnik radonu do krevního oběhu je zanedbatelný a biologický poločas (vyloučení radonu z těla) představuje 20 minut (tedy vlastní délku radonové koupele).

Absorbovaná energie stimuluje regeneraci tkání a likvidaci škodlivých oxydativních stresorů a zvyšuje se tvorba hormonů, včetně těch protibolestivých, protizánětlivých a pohlavních. Aktivují se všechny složky imunitního systému. Tyto procesy jsou během léčebného pobytu nastartovány a pokračují ještě asi 4–6 týdnů po poslední radonové koupeli. Následně v organismu dochází k fázi zklidnění bolestivých a zánětlivých potíží a zlepšení funkce všech složek pohybového aparátu – kloubů, svalstva, šlach a příslušného cévního i nervového zásobení.

Počátky lázeňství v Jáchymově spadají k roku 1906. Záhy se ujímá hlavní úlohy stát. V roce 1911 je otevřena první lázeňská budova, do které je léčivá voda svedena z dolu několikakilometrovým potrubím. Velmi dobré léčebné účinky vedly k rozhodnutí postavit lázeňský hotel Radium Kurhaus – dnešní Radium Palace, který byl otevřen v roce 1912 a náležel k tomu nejlepšímu, co mohla Evropa v té době nabídnout. Proto se v něm léčily především významné osobnosti politického, průmyslového a kulturního života. Přibývaly i další lázeňské domy a soukromé penziony, které umožnily, aby ve třicátých letech navštívilo lázně na devět tisíc hostů ročně. Radiové lázně se těšily v Jáchymově světové proslulosti. Na saské straně prosluly radonové lázně v Bad Schlema.

Úkoly

  1. Horní fotografie zachycuje Marii Skłodowskou Curie při návštěvě jáchymovských radonových lázních. Popiš jakou činností se Marie Skłodowská Curie proslavila. Pročti si komentář k dopisu jáchymovské Horní a hutní správy adresované vídeňskému ministerstvu a zjisti, jaký osobní vztah měla Maria Curie-Skłodowská k Jáchymovu.
  2. Spodní fotografie zachycuje Tomáše Garrigue Masaryka. Vysvětli, čím byla tato osobnost významná. Pročti si komentář k zdravotním rizikům při práci v uranu a zjisti, jak se k této problematice Tomáš Gariggue Masaryk osobně postavil.
  3. Rozlušti text na fotokopii pohlednice. Popiš, co ztěžuje čitelnost textu a v jakém jazyce je napsaný.
  4. Vypátrej, jaký objekt daná pohlednice zobrazuje. Zjisti, co byl a je účelem tohoto objektu v minulosti a dnes.
  5. Zjisti, ze které doby pochází pohlednice. Urči, kterému státu patřily jáchymovské radonové lázně v době vzniku pohlednice. Vysvětli souvislost mezi tvým výsledkem a názvem seriálu pohlednic „Lernt Deutschland kennen!“, ke kterému tato pohlednice patří.
  6. Z textu pohlednice pomocí slovníku přelož, které nemoci se léčily v jáchymovských radonových lázních. Seznam nemocí ještě rozšiř z textu výše.