Novinka – uranové přísady do barev

Prameny

Uranglas und Uranfarben

Vl.: Zelené uranové sklo v expozici Muzea těžby uranu v saském Bad Schlema. Foto: Marcel Mahdal v expozici Muzea těžby uranu v Bad Schlema, 2014.

Vpr.: Fotografie továrny na výrobu uranových barev kolem roku 1900 v Jáchymově. Zeznamý fotograf. Zdroj: Jáchymov v zrcadle času: stručné dějiny prvních radonových lázní světa = St. Joachimsthal im Spiegel der Zeit: Kurze Geschichte des ersten Radon-Bades der Welt. Karlovy Vary: Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary, 2007, s 60. Publikováno s laskavým svolením Muzea Karlovy Vary.

Analýza

V průběhu 19. století se dále prohloubil úpadek kdysi slavných stříbrných dolů v Krušnohoří. Také těžba arzénu, olova, kobaltu a vizmutu živořila, až nakonec ustala. Smolinec (smolný kámen) považovaný dosud za obtížnou příměs se nově začal používat na výrobu uranových barev. Ty byly ze smolince vyráběny složitým chemickým procesem v patentované továrně v Jáchymově od roku 1855. Uranové barvy se používaly ve sklářství a při výrobě porcelánu a luxusního skla, propůjčovali jim zvláštní vzhled a světélkování. Výroba barev však nepatřila mezi nejziskovější, protože poptávka po uranové barvě nebyla stabilní a její cena na trhu proto kolísala.

Úkoly

  1. Popiš vyobrazené objekty na levé fotografii. Popřemýšlej, jak souvisí s uranem.
  2. Na základě vzhledu objektů na levé fotografii odhadni, jaké zvláštní vlastnosti mohou mít.
  3. Popiš objekt na pravé fotografii a vysvětli jejich možné souvislost s objekty na levé fotografiie.
  4. Prohlédni si časovou osu k dějinám hornictví v Krušnohoří a s její pomocí vysvětli, jaké naděje mohla probouzet u obyvatel české časti regionu těžba uranových rud a výroba uranových barev.