Rekreace v místech někdejšího utrpení vězňů?

Tábor a důl Rovnost

Obrázkové zdroje

 

M1: 3D vizualizace uranového dolu a pracovního tábora Rovnost, stav k první polovině 50. let. Omlouváme se, že tento pramen je momentálně nepřísptupný.

Zugängliches Ferienhausgebiet an der Stelle der ehemaligen Grube (und nicht des Lagers) Rovnost (Gleichheit) mit Grillplatz, auf ursprügliche Grubenausstattung umgenutzt wird. Sommer 2014, Foto: Tomáš BouškaM 2: Volně přístupná chatová osada na území bývalého dolu (nikoli tábora) Rovnost (Gleichheit) s ohništěm, u kterého stojí důlní vozík coby dřevník. Léto 2014. Foto: Tomáš Bouška.

Schranke PrivatM 3: Vjezd do chatové osady na území bývalého trestaneckého pracovního tábora Rovnost (Gleichheit), který dnes uzavírá závora s nápisem „Privat“. Léto 2014. Foto: Tomáš Bouška.

Das verfallene Umkleidegebäude für die Bergleute am ehemaligen Straflager Rovnost (Gleichheit), daneben ist ein Ferienhaus errichtet worden. Aufnahmezeitpunkt ?, Foto: Tomáš BouškaM 4: Rozpadající se hornická převlékárna bývalého trestaneckého pracovního tábora Rovnost (Gleichheit), vedle ní rekreační chata. Léto 2014. Foto: Tomáš Bouška.

Palecek-Burg und LogoM 5: Vlevo: Logo obnovené naučné stezky „Jáchymovské peklo“. Autor: Ondřej Kafka, Kafka Design, Praha, 2015 pro spolek Političtí vězni.cz. Vpravo: Palečkův hrad na v prostoru někdejšího dolu Rovnost. Léto 2014. Foto: Tomáš Bouška.

Analýza

V areálu bývalého trestaneckého pracovního tábora a dolu Rovnost (Gleichheit, do r. 1945 šachta Werner), který patřil mezi největší v jáchymovském revíru, se dnes rozkládá chatová osada s asi dvěma tucty rekreačních objektů, které jsou jen částečně přístupné veřejnosti.

Na šachtě Werner museli v letech 1939 až 1945 pracovat váleční vězni z východní Evropy, kteří těžili uranovou rudu pro Třetí Říši.  Nedaleký lágr byl po skončení druhé světové války využit pro kriminální a německé válečné vězně, kteří byli na základě československo-sovětské smlouvy nasazeni na dobývání uranu pro vývoj sovětských atomových zbraní. Zkraje roku 1949 byli do tábora převezeni první političtí vězni československého komunistického režimu. Životní podmínky tam byli velmi tvrdé a práce na porchu i v hlubině s sebou přinášela těžké úrazy.

Podle některých stál v 50. letech nad hlavní branou do tábora nápis „Prací ke svobodě“, český ekvivalent „Arbeit macht frei“. Dnes na tomtéž místě stojí závora s nápisem „Privat“, znemožňující nepovolaným osobám vstup do osady na bývalém lágru. Celá oblast se v tomto případě od období 50. let výrazně proměnila, velikost a podoba někdejšího lágru i dolu v podstatě nejde v terénu rozeznat.   Proto se dobrovolní badatelé a vědci ze spolku Političtí vězni.cz spojili se studenty geoinformatiky a  kartografie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vytvořili 3D vizualizaci, která areál přibližuje v období počátku 50. let.

V 3D modelu je také vidět tzv. Palečkův hrad. Je to zděná zmenšenina středověkého hradu, kterou museli postavit trestanci z tábora Rovnost pro potěchu sadistického velitele Františka Palečka. Podle vzpomínek bývalých politických vězňů tento táborový velitel zastřelil nejméně čtyři vězně při pokusu o útěk. Kromě toho s potěšením trestal vězněné Svědky Jehovovy několikahodinovým stáním v pozoru při sněhové vánici, protože odmítali rabovat uran pro válečné účely. Palečkův hrádek se nachází kousek od zastavení naučné stezky s názvem „Důl a tábor Rovnost“ v dnes volně přístupné části rekreační osady, která byla součástí někdejšího dolového území. Čelní strana hrádku byla vybrána jako hlavní motiv pro logo obnovené naučné stezky „Jáchymovské peklo“. Opodál stojící ruina převlékárny, ve které se vězni převlékali do fáracích převleků a věšeli své oblečení na řetízkové kladky ke stropu, byla vybudování v roce 1956. V 3D vizualizaci tábora proto není k vidění. Převlékárna se dnes tiše rozpadá a stojí nevyužitá vedle nově vystavěné rekreační chaty.

Pracovní úkoly

  1. Okomentuj areál lágru a dolu Rovnost, který zobrazuje 3D animace na uvedeném videu. Vyjmenuj prvky, které se ti zdají pozoruhodné.
  2. Co připomíná nápis „Prací ke svobodě“ („Arbeit macht frei“) nad hlavní branou modelu tábora Rovnost? Zkuste přijít na to, kdo mohl v 50. letech takový nápis použít a nechat ho na tábor umístit?
  3. Podívejte se na fotky současného stavu dolového území a bývalého tábora Rovnost. Uhodněte, co by si mohl myslet bývalý vězeň tohoto tábora, kdyby teď viděl místo, kde dříve nuceně pracoval.
  4. Přečtěte si doprovodný text ke zdrojům. Zdá se vám Palečkův hrad jako vhodný motiv pro logo stezky, která dnes informuje o historii Jáchymova? Vysvětlete svoje stanovisko.
  5. Měli bychom rekonstruovat budovu hornické šatny a vrátit ji do původního stavu z roku 1956? Vysvětlete svoji odpověď.
  6. Chtěli byste strávit prázdniny či dovolenou v chatě, která stojí na bývalém dole či pracovním táboře? Vysvětlete svoji odpověď.
  7. Diskutujte se spolužačkou / spolužákem, zda by bylo lepší použít prostory bývalého dolu a pracovního tábora pro rekreační účely nebo vstup veřejnosti úplně znemožnit. Jak jinak by bylo možné celý prostor smysluplně využít?