Křížová cesta ke svobodě – památník politickým vězňům

Prameny

DSCN3978     IMG_1366M1+M2: Centrální socha památníku s názvem „Brána ke svobodě“ dominuje sousoší  „Křížová cesta ke svobodě“ v Jáchymově (St. Joachimsthal). Vlevo: přední strana, květen  2006, vpravo: zadní strana, duben 2016, Foto: Tomáš Bouška. IMG_1373M3: Památník „Křížová cesta ke svobodě“ je složen z kamenných dolmenů s vytesanými názvy trestaneckých pracovních táborů na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbrami, duben 2016, Foto: Tomáš Bouška. Gedenkfeier auf dem Stadtplatz von Jáchymov (St. Joachimsthal), Mai 2012, Foto: Tomáš BoušaM4: Vzpomínková akce u památníku „Křížová cesta ke svobodě“  na náměstí před kostelem sv. Jáchyma, květen 2012. Foto: Tomáš Bouška.

Analýza

V horní části jáchymovského náměstí byl vytvořen v roce 1996 vůbec první místní památník věnovaný období komunistického útlaku v bývalém Československu. Připomíná pracovní tábory při uranových dolech, a to nejen v Jáchymově, ale také v oblastech Horního Slavkova a Příbrami, a nese název “Křížová cesta ke svobodě.” Zhotovil jej český sochař Roman Podrázský, kterého tím pověřil Zdeněk Mandrholec z karlovarské pobočky  Konfederace politických vězňů České republiky. Skládá se z kamenných plastik s názvem vězeňských táborů a uranových dolů a centrální sochy s názvem “Brána ke svobodě”. Ta představuje rozbitou vězeňskou mříž, kterou podpírá na přední straně muž a na zadní straně žena. Navzdory tomu, že ženy nebyly v rámci vězeňské populace v uranových dolech zastoupeny, v kamenných věznicích trpěly, stejně jako je postihovalo odloučení od svých partnerů či rodinných příslušníků a musely bojovat v tehdejší československé společnosti s všudypřítomnou diskriminací.

U památníku “Křížová cesta ke svobodě” se koná každý rok vzpomínkový ceremoniál dosud žijících bývalých politických vězňů z ČR i Slovenska. Od roku 1990 se zde setkávají vždy poslední květnovou sobotu se zástupci politiky a médii při vzpomínkové bohoslužbě v kostele a následujícím ceremoniálu, který se nazývá „Jáchymovské peklo“. Při této příležitosti se k památníku kladou věnce, hraje vojenská hudba a pronáší se politické projevy v duchu hesla „vzpomeňme a nezapomeňme“. Z tohoto důvodu Jáchymov často symbolizuje utrpení způsobené komunistickým režimem v Československu.

Památník je poutním místem, které veřejnosti připomíná výlučně politické perzekuce ze strany komunistického režimu v Československu v letech 1948-1989. Věnuje se tedy “pouze” osudům československých politických vězňů. Pomíjí utrpení válečných vězňů i těch z časů poválečných, tedy vězňů kriminálních a retribučních, ačkoli i oni si ve zdejších trestaneckých pracovních táborech a uranových dolech odpykávali svůj trest odnětí svobody. Toto poutní místo každopádně začíná a také končí trasu obnovené naučné stezky z r. 2015 s názvem „Jáchymovské peklo“. Kromě pamětních kamenů Podrázského sousoší je zde proto návštěvníkům k dispozici informační tabule, která popisuje trasu  naučné stezky se všemi dvanácti zastaveními.

Pracovní úkoly

  1. Památník nese název „Křížová cesta ke svobodě“. Zjistěte, co křížová cesta obecně znamená a objasníte souvislosti s památníkem, věnovaným politickým vězňům v uranových dolech Československa po r. 1948.
  2. Kromě muže na přední straně centrální sochy památníku lze nalézt na zadní straně rozbité vězeňské mříže také ženu. Vysvětlete, proč je zde znázorněna, ačkoli vězněnými v dolech a táborech Jáchymovska, Slavkovska a Příbrami byli muži.
  3. Vysvětlete, proč památník nese časové označení 1948-1989, ačkoli političtí vězni pracovali v uranových dolech v Jáchymově, Slavkově a Příbrami pouze do roku 1961.
  4. Zkuste najít důvody, proč památník připomíná jen utrpení politických vězňů v v uranových dolech a táborech. Důvody objasněte.
  5. Popište, co by mohlo být, podle Vašeho názoru, hlavní motivací dnešních politiků, aby se účastnili každoroční bohoslužby a vzpomínkového ceremoniálu „Jáchymovské peklo“.
  6. Navrhněte, jak by mohl vypadat památník určený také válečným zajatcům a vězňům z počátku poválečného období (například německy mluvícím retribučním vězňům) v Jáchymově. Váš návrh může zahrnovat mj. následující prvky: tvar, symboly, nápisy, materiál, umístění. Svůj návrh vysvětlete.