„Mauthausenské schody“ – schodiště utrpení

Prameny

Kresba od neznámého vězně. Zdoj: Historická naučná stezka, S. 10.f.Obr. 1: „Schodiště Svornost“, kresba bývalého politického vězně Jozefa Kycky (1928-2008), neznámého data. Zdroj: informační tabule naučné stezky Jáchymovské peklo, archiv Hornického spolku Barbora.   Die sogenannte Mauthausener Stiege zwischen Lager und Grube Svornost (Eintracht) in Jáchymov (St. Joachimsthal) vor ihrer Rekonstruktion, Frühling 2015, Foto: Tomáš BouškaObr. 2: Tzv. Mauthausenské schody mezi lágrem a dolem Svornost v Jáchymově před rekonstrukcí, jaro 2015. Foto: Tomáš Bouška. Mauthausenské schody po rekonstrukci na podzim 2015Obr. 3: Tzv. Mauthausenské schody mezi lágrem a dolem Svornost v Jáchymově po rekonstrukci, léto 2015. Foto: Tomáš Bouška.

Analýza

Na 260 schodů nazývaných „Mauthausenské“ spojovalo trestanecký tábor Svornost (Eintracht) s dolem Svornost v koridoru z ostnatých drátů umístěném ve velmi strmém svahu. Jak název napovídá, odkazuje na schodiště v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen, ve kterém viděli někteří vězni paralelu s Jáchymovem. Na tomto táboře byli v letech 1939–1945 postupně internováni váleční vězni Třetí Říše, kteří byli nasazeni na rabování uranové rudy pro nacistický výzkum a vývoj atomových zbraní. Jáchymov byl na podzim 1938 jako součást Sudet přičleněn k německé Říši. Po skončení druhé světové války se Jáchymov vrátil na politickou mapu Československa a tábor Svornost začali plnit nejprve retribuční a váleční vězni německé národnosti. Od roku 1949 se pak jednalo o vězně politické, které sem zavíral komunistický režim. „Mauthausenské schody“ spojovaly pracovní tábor s dolem Svornost, který se nachází uprostřed města, až do roku 1954, kdy byl tábor zrušen. Několik stovek nucených obyvatel tábora muselo schody denně sejít a zase vystoupat cestou na šichtu. Strmý svah byl v kombinaci s deštěm a sněhem velmi náročným terénem, zato však dobře střeženým díky ozbrojeným dozorcům u paty i temene schodiště. Protože nahoře v táboře zpočátku nebyla pitná voda, vězni ji museli nosit po schodech ručně. Po zbourání tábora ztratily schody svůj účel. V 60. letech StB je nechal i s koridorem z ostnatých drátů odstranit a do roku 1993 byly zapomenuty. Pak se jejich rekonstrukce chopili členové místního hornického spolku Barbora a polovinu schodiště zrekonstruovali v rámci nově zbudované naučné stezky „Jáchymovské peklo“. Po nějakém čase schody i stezka a informační tabule na jednotlivých zastaveních zastaraly a paměť míst se začala opět vytrácet. V roce 2015 se o nápravu pokusilo Sokolovské muzeum, které v rámci revitalizace hornického skanzenu Štola č. 1 nechalo vybudovat nové makety původního schodiště i části oplocení a strážní věže tábora Svornost. Při této příležitosti byla také odkryta a zpřístupněna táborová korekce. K této iniciativě se přidal dobrovolnický spolek Političtí vězni.cz, který a obnovil zanikající naučnou stezku Jáchymovské peklo a její informační tabule.

Pracovní úkoly
  1. Stanovte, kdo těmto schodům dal přízvisko „Mauthausenské“ a proč? Co to o něm/nich vypovídá?
  2. Popište kresbu bývalého politického vězně. Vysvětlete, co je na ní důležité a co nejasné?
  3. Najděte důvody, pro které se komunistický režim v 60. letech rozhodl nechat „Mauthausenské schody“ částečně zbourat.
  4. Vytipujte v týmu argumenty pro a proti rekonstrukci tohoto schodiště.
  5. Co podle vás vedlo Sokolovské muzeum a spolek Političtí vězni.cz k obnově bývalého tábora včetně schodiště a naučné stezky Jáchymovské peklo?