Politicky pronásledovaní skauti – památník Eliáš

Prameny

Pramen_leták_o_skautech.docx   M1: Leták z informační tabule u mohyly. Text a fotky byly laskavě zpřístupněny pro náš web počátkem roku 2016 se souhlasem autora, Tomáše Bartha.

P1160184M2: Nový dřevěný kříž postavený na mohyle Eliáš v září 2013. Foto: Tomáš Barth.

detailM3: Detail památníku Eliáš se vzpomínkovou plaketou, září 2013. Překlad textu plakety zní: „Na památku zatčených, mučených a popravených skautů v letech 1948–1968“. Foto: Tomáš Barth.

Znak_Eliáš-20letM4: Logo „20 let mohyla Eliáš. Bojuj se zlem!“ Publikováno se svolením držitele vlastnických práv Tomáše Barth.

  2015_09a__Elias AnschlagtafelM5: Vzpomínková tabule skautů při památníku Eliáš v Jáchymově, 2015. Foto: Tomáš Barth.

Analýza

Skautské hnutí založené v roce 1907 v Anglii se v bývalém Československu rozšířilo pod názvem Junák. Lilie a trojlístek jsou tradiční skautské symboly. Obecným cílem mezinárodního, nábožensky i politicky nezávislého skautingu je podporovat rozvoj mladých lidí k tomu, aby ve společnosti dovedli převzít zodpovědnost. Junák byl po převzetí moci komunistickou stranou v r. 1948 postupně zakázán a mládežnické aktivity byly ponechány výhradně v rukou státních organizací. Komunisté spatřovali ve skautském hnutí  prozápadní a imperialistické tendence, které byly pro režim škodlivé. Mnoho skautů se zákazem nedalo odradit a nadále se ilegálně scházeli a organizovali.  Někteří dospělí členové byli v politických procesech odsouzeni na mnoho let vězení a byli nasazeni v jáchymovských uranových dolech na nucenou práci. Během Pražského jara byl skauting krátce znovu povolen v letech 1968–1970 a pak opět zakázán.  Od roku 1992 se na Jáchymovsku vzpomíná prostřednictvím dřevěného kříže na mohyle Eliáš na skauty zavřené v uranových pracovních táborech a dolech. Naposledy v roce 2013 byl kříž obnoven.

V blízkosti památného kříže stojí vzpomínková tabule s bližšími informacemi a výstřižky z novin, které se týkají paměti místa a skautů, kteří během komunistického režimu trpěli.  Přiložený text se na tabuli nacházel počátkem roku 2016. Jeho autorem je skautský vedoucí místní pobočky jáchymovského Junáka Arnika, pan Tomáš Barth. Na našem webu se nachází ve zkrácené podobě.

Pracovní úkoly

  1. Zjistěte, komu je památný kříž určen a kdo ho postavil.
  2. Vysvětlete, proč bylo pro umístění kříže zvoleno právě toto místo?
  3. Objasněte letopočty 1948-1968, které rámují důležitý úsek nedávné československé historie, a jejich souvislost s plaketou na kříži.
  4. Popište důvody, pro které považoval komunistický režim v Československu skauty za nebezpečné. Zamyslete se nad dalšími mládežnickými hnutími, které mohly být z podobných důvodů také zakázány.
  5. Vyjmenujte a vysvětlete symboly použité na logu památníku Eliáš, včetně motta: „Bojuj se zlem!“
  6. Vysvětlete, proč se skautský památník týká také ne-skautů.