800 let hornictví v českém a saském Krušnohoří

Pramen: Časová osa M1: Časová osa. Zdroj: Marcel Mahdal, 2016. Analýza Hornictví bylo po staletí nejdůležitějším zdrojem obživy v Krušnohoří na obou stranách česko-saské hranice. Více než 800 let těžby přitom trvale ovlivnilo území a jeho obyvatele, ale i celkovou kulturu regionu a dalo vzniknout významné hornické kulturní krajině. V krátkém časovém sledu vznikla vesnická […]

Novinka – uranové přísady do barev

Prameny Vl.: Zelené uranové sklo v expozici Muzea těžby uranu v saském Bad Schlema. Foto: Marcel Mahdal v expozici Muzea těžby uranu v Bad Schlema, 2014. Vpr.: Fotografie továrny na výrobu uranových barev kolem roku 1900 v Jáchymově. Zeznamý fotograf. Zdroj: Jáchymov v zrcadle času: stručné dějiny prvních radonových lázní světa = St. Joachimsthal im Spiegel der Zeit: Kurze […]

Kde vzít vzorek uranu?

Manželé Curieovi potřebují Jáchymovký uran Pramen „[…] Podle přiloženého dopisu sub. 1. uveřejnil pařížský profesor pan Curie vědeckou práci, ve které prokázal, že ve smolinci je nový, ještě neznámý kov. Pro výzkum vlastností tohoto kovu by P. Curie byl nucen použít velké množství smolince, což by vedlo k velkým nákladům. Tu si vzpomněl, že v Jáchymově se zpracovává […]

Hornická nemoc – zdravotní riziky z práce v uranu

Pramen … Z běžných vyšetření horníků uranových dolů už ve třicátých letech XX. století vyplývalo, že práce při těžbě a prvotním zpracování smolince je zdraví škodlivá, že se jáchymovští horníci dožívají průměrného věku 33 let, že během života trpí řadou organických a funkčních poruch nebo chorob a že příčinou jejich smrti je často kombinace rakoviny plic se silikózou. Proto byl soubor zmíněných […]

Krušnohoří na cestě do světového dědictví

Pramen https://youtu.be/3Qufw7NaXco M9: Imageový film. adhoc Film- & Fernsehproduktion GmbH, Drážďany: Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří na cestě do světového dědictví, stopáž: 4:18, uveřejněný 04.05.2015, zdroj: https://youtu.be/3Qufw7NaXco (07.03.2016). Video je zveřejněno se svolením majitele uživatelských práv: Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V., Annaberg-Buchholz.  Internetová stránka:  www.montanregion-erzgebirge.de Analýza Hornictví bylo po staletí nejdůležitějším motorem rozvoje Krušnohoří na obou stranách […]

Umění, hornictví a víra roku 1520

Obrázky hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu Pramen M2: Celkový pohled zadní strany hornického oltáře v kostele sv. Anny v Annabergu, malířem byl Hans Hesse, kolem roku 1520. Zdoj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Annaberger-Bergaltar2.jpg  (03.09.2015). Analýza I – Vznik hornického oltáře Hornický oltář v evangelickém kostele Svaté Anny […]