800 let hornictví v českém a saském Krušnohoří

Pramen: Časová osa M1: Časová osa. Zdroj: Marcel Mahdal, 2016. Analýza Hornictví bylo po staletí nejdůležitějším zdrojem obživy v Krušnohoří na obou stranách česko-saské hranice. Více než 800 let těžby přitom trvale ovlivnilo území a jeho obyvatele, ale i celkovou kulturu regionu a dalo vzniknout významné hornické kulturní krajině. V krátkém časovém sledu vznikla vesnická […]

Křížová cesta ke svobodě – památník politickým vězňům

Prameny     M1+M2: Centrální socha památníku s názvem „Brána ke svobodě“ dominuje sousoší  „Křížová cesta ke svobodě“ v Jáchymově (St. Joachimsthal). Vlevo: přední strana, květen  2006, vpravo: zadní strana, duben 2016, Foto: Tomáš Bouška. M3: Památník „Křížová cesta ke svobodě“ je složen z kamenných dolmenů s vytesanými názvy trestaneckých pracovních táborů na Jáchymovsku, Slavkovsku a […]

„Ruský autobus“ – ponižující cesta do práce

Pramen „Ruský autobus“, tak se říkalo útvaru vytvořenému z lidských těl. Stovky vězňů se sestoupilo na lágru do pětistupů a dozorci tento ‚ÚTVAR‘ pevně obemknuli konopným lanem. Později ocelové lano bylo uzavřeno na visací zámek, od něhož měl klíč vedoucí eskorty, který pokaždé upozornil, že v případě útěku se okamžitě střílí bez výstrahy. Tato masa […]

Politicky pronásledovaní skauti – památník Eliáš

Prameny Pramen_leták_o_skautech.docx   M1: Leták z informační tabule u mohyly. Text a fotky byly laskavě zpřístupněny pro náš web počátkem roku 2016 se souhlasem autora, Tomáše Bartha. M2: Nový dřevěný kříž postavený na mohyle Eliáš v září 2013. Foto: Tomáš Barth. M3: Detail památníku Eliáš se vzpomínkovou plaketou, září 2013. Překlad textu plakety zní: „Na památku […]

„Mauthausenské schody“ – schodiště utrpení

Prameny Obr. 1: „Schodiště Svornost“, kresba bývalého politického vězně Jozefa Kycky (1928-2008), neznámého data. Zdroj: informační tabule naučné stezky Jáchymovské peklo, archiv Hornického spolku Barbora.   Obr. 2: Tzv. Mauthausenské schody mezi lágrem a dolem Svornost v Jáchymově před rekonstrukcí, jaro 2015. Foto: Tomáš Bouška. Obr. 3: Tzv. Mauthausenské schody mezi lágrem a dolem Svornost v […]

Rekreace v místech někdejšího utrpení vězňů?

Tábor a důl Rovnost Obrázkové zdroje   M1: 3D vizualizace uranového dolu a pracovního tábora Rovnost, stav k první polovině 50. let. Omlouváme se, že tento pramen je momentálně nepřísptupný. M 2: Volně přístupná chatová osada na území bývalého dolu (nikoli tábora) Rovnost (Gleichheit) s ohništěm, u kterého stojí důlní vozík coby dřevník. Léto 2014. […]

Otázky po fysické návštěvě do Jáchymova

Jak se v Jáchymově vzpomíná na minulost, negativní nebo pozitivní? Proč? Jak na tebe působí Jáchymov dnes? Vyrovnalo se město se svou minulostí? Co se podařilo a na čem je třeba ještě pracovat? Chtěli byste v Jáchymově žít nebo se jinak zapojit do rozvoje tohoto hornického města? Je něčím atraktivní? Mluvili jste s někým z místních obyvatel? Čím […]

Novinka – uranové přísady do barev

Prameny Vl.: Zelené uranové sklo v expozici Muzea těžby uranu v saském Bad Schlema. Foto: Marcel Mahdal v expozici Muzea těžby uranu v Bad Schlema, 2014. Vpr.: Fotografie továrny na výrobu uranových barev kolem roku 1900 v Jáchymově. Zeznamý fotograf. Zdroj: Jáchymov v zrcadle času: stručné dějiny prvních radonových lázní světa = St. Joachimsthal im Spiegel der Zeit: Kurze […]

Kde vzít vzorek uranu?

Manželé Curieovi potřebují Jáchymovký uran Pramen „[…] Podle přiloženého dopisu sub. 1. uveřejnil pařížský profesor pan Curie vědeckou práci, ve které prokázal, že ve smolinci je nový, ještě neznámý kov. Pro výzkum vlastností tohoto kovu by P. Curie byl nucen použít velké množství smolince, což by vedlo k velkým nákladům. Tu si vzpomněl, že v Jáchymově se zpracovává […]

Hornická nemoc – zdravotní riziky z práce v uranu

Pramen … Z běžných vyšetření horníků uranových dolů už ve třicátých letech XX. století vyplývalo, že práce při těžbě a prvotním zpracování smolince je zdraví škodlivá, že se jáchymovští horníci dožívají průměrného věku 33 let, že během života trpí řadou organických a funkčních poruch nebo chorob a že příčinou jejich smrti je často kombinace rakoviny plic se silikózou. Proto byl soubor zmíněných […]